top of page

Outplacement

Je bevindt je in de situatie dat je je huidige werkgever gaat verlaten of dit al hebt gedaan. Er is de noodzaak en ook de behoefte om vanuit deze situatie verder te kijken, maar niet zonder stil te staan

bij de situatie en emoties van nu.

 

Nadat je hebt gesproken met een loopbaanadviseur zal het outplacementtraject worden vormgegeven. Jullie kijken samen naar wat nodig is. Het outplacementtraject focust zich op het voortzetten van je loopbaan bij een nieuwe werkgever. Het gaat erom dat je een nieuw perspectief op werk vindt in een functie bij een andere organisatie die past bij jouw kennis, kwaliteiten, ervaring en wensen.

Meer lezen

voor wie?

Indien je om welke reden dan ook je baan verliest of dreigt te verliezen, biedt een outplacementtraject passende begeleiding. Een outplacement kan onvrijwillig zijn ten gevolge van een fusie of reorganisatie. Het traject kan ook de juiste weg bieden indien je zelf hebt besloten afscheid te nemen van de huidige werkgever.

Hoe werkt het

Gedurende het traject heb je een vaste loopbaanadviseur die je begeleidt en ondersteunt waar mogelijk en nodig.

Het doel van dit traject is het vinden van een nieuwe functie bij een andere organisatie. Misschien kies je ervoor om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. De begeleiding wordt hier dan op aangepast. De ervaring leert dat er meestal binnen een halfjaar tot een jaar een nieuwe werkplek gevonden wordt. De nieuw verworven inzichten en aangereikte handvatten stellen je instaat om je loopbaan duurzaam vorm te blijven geven.

Groepsoutplacement behoort ook tot onze expertise. Neem hiervoor contact met ons op.

Fietsen naar werk

Privacy

Tijdens het traject waarborgt BHP Groep jouw privacy, zoals opgenomen in ons privacy reglement, op te vragen bij ons secretariaat.

 

​BHP Groep voldoet aan de wettelijke richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts na jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter inzage gegeven. 

bottom of page