top of page

Mobiliteitsdienstverband

Met het mobiliteitsdienstverband willen we medewerkers uit de overheidssector faciliteren bij hun overstap naar een nieuwe baan of een bestaan als zelfstandig ondernemer.

Meer lezen

Privacy

Tijdens het traject waarborgt BHP Groep jouw privacy, zoals opgenomen in ons privacy reglement, op te vragen bij ons secretariaat.

 

​BHP Groep voldoet aan de wettelijke richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts na jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter inzage gegeven. 

voor wie?

Onze samenleving verandert in een razend tempo. Onder invloed hiervan veranderen ook overheidsorganisaties. Zo kan een baan die al jaren past als de spreekwoordelijke schoen, plotseling gaan knellen.

Maar ook mensen en hun loopbanen ontwikkelen. Het is fijn als de organisatie ruimte kan blijven bieden aan deze ontwikkelingen. Maar het komt ook voor dat dit niet meer lukt. Het persoonlijke profiel van jou als medewerker sluit steeds minder aan bij de behoefte van de organisatie. Tijd om je te gaan verdiepen in de mogelijkheden die een mobiliteitsdienstverband je kan bieden.

HOE WERKT HET?

Misschien noodzaakt de situatie ertoe dat je op zoek moet naar een nieuwe baan of misschien kriebelde het bij jezelf al een tijdje; het gevoel toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Maar wat dan? Welke functie ambieer je en welke organisatie past bij jou? Vragen waar je bij BHP Groep een antwoord op kunt vinden. En, om de sprong niet te groot te laten zijn, kun je de eerste periode na een eventueel vertrek bij je werkgever bij ons een dienstverband aangaan. De arbeidsvoorwaarden blijven zoals ze waren bij je oude werkgever. Afhankelijk van de afspraken met je werkgever kan het gaan om een periode van minimaal een halfjaar tot, in eerste instantie, maximaal twee jaar. Hierdoor blijft het risico voor jou overzichtelijk.

BHP Groep gelooft dat succes van mensen, dus ook in hun loopbaan, sterk verband houdt met de wil om keuzes te maken en hieraan gevolg te geven. Het programma dat wij bieden ondersteunt dit proces en zorgt ervoor dat je in kleine stappen verandering in gang kunt zetten.

Om dit waar te maken wordt in een intensief loopbaanadviestraject met jou onderzocht welke wensen en mogelijkheden je hebt wat betreft het vervolg van je loopbaan. Een vaste loopbaanadviseur begeleidt je hierbij. Daarnaast wordt je, door middel van trainingen, wegwijs gemaakt in de huidige manieren van het solliciteren. Bij het solliciteren zelf wordt je intensief ondersteund door jouw loopbaanadviseur.

Waar nodig kan gebruik gemaakt worden van ons E-coachingsprogramma de digitale loopbaancoach. Dit biedt de gelegenheid om jou - op een door jezelf gekozen tijd en plaats - professioneel te begeleiden bij je loopbaanontwikkeling en sollicitatieproces. Handig, als je bijvoorbeeld druk bent met een - tijdelijke - klus of lastig naar één van onze vestigingen kunt komen.

Om te onderzoeken of jouw loopbaankeuze de juiste is kan een stage, werkervaringsplaats of een detachering een goede oplossing zijn. BHP Groep heeft een goed netwerk binnen diverse sectoren, ook buiten de overheid. Dit biedt de gelegenheid om je hierin goed de weg te kunnen wijzen. De mogelijkheid om te detacheren kan door ons gerealiseerd worden.

Het doel is bereikt als je aan het eind van de vastgestelde periode een bij jou passende oplossing hebt gevonden.

bottom of page