top of page

Duurzame inzetbaarheid

Je wil de balans opmaken en bepalen hoe jij op dit moment in je werk staat. Is er sprake van (voldoende) bevlogenheid? En heb je het gevoel dat je je werk goed aankunt? Ook blik je vooruit en ga je na welke acties je nu kunt ondernemen om ook in de toekomst bevlogen aan het werk te kunnen blijven. Misschien is het een bevestiging dat je loopbaan goed op de rit staat. Mogelijk kijk je welke alternatieve loopbaanrichtingen beter aansluiten of wil je iets aanpassen in je huidige werk om de situatie te verbeteren.

Meer lezen

voor wie?

Je bent op een punt gekomen dat je stil wil staan bij de manier waarop je je huidige werk beleeft en wil kijken naar je toekomstige loopbaan. Je wil graag een helder beeld krijgen van je interesses, competenties en de onderdelen van je werk waar je energie van krijgt. Je hebt behoefte aan een professional die kortdurend en effectief met je meekijkt, waardoor jij een toekomstplan kunt maken.

Hoe werkt het?

Het traject duurzame inzetbaarheid biedt de mogelijkheid deze vragen in een relatief kort tijdsbestek tegen het licht te houden en een plan op te stellen. Het traject bestaat uit een zestal doeltreffende gesprekken met een loopbaanadviseur waarin je de gemaakte loopbaanscan en het loopbaanonderzoek bespreekt. Samen diep je de antwoorden uit en bekijk je je persoonlijke situatie om te komen tot een ontwikkelplan.

Het traject verheldert je loopbaanperspectief, zodat je hier vroegtijdig op kan inspelen.

Na dit traject heb je een helder ontwikkelplan in handen waarin staat beschreven hoe jij duurzaam inzetbaar blijft.

Privacy

Tijdens het traject waarborgt BHP Groep jouw privacy, zoals opgenomen in ons privacy reglement, op te vragen bij ons secretariaat.

 

​BHP Groep voldoet aan de wettelijke richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts na jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter inzage gegeven. 

bottom of page